При банковите институции се наблюдава отлив от клиенти в последните няколко години. Все повече хора предпочитат да използват услугите на по-либералните по отношение на отпускане на кредити небанкови финансови институции. Според големи медии като The Wall Street Journal това се дължи на налагането на по-строги стандарти и регулации в кредитирането след кризата от 2008 г. А с особена сила последното е валидно за бизнеса. Поради бавните процедури, свързани с кандидатстването за банков кредит, много собственици на бизнеси предпочитат да обезпечат финансирането на проектите си по алтернативен начин. С конкурентни условия на сцената на бизнес кредитирането навлизат небанковите финансови институции.
Небанковите финансови институции са по-либерални по отношение на кредитирането от банките. Това прави услугите им конкурентни и предпочитани от редица компании. Предлагаме ви няколко примера, в които може да разчитате на небанковото кредитиране като надежден съюзник на бизнеса.

Недостатъчна кредитоспособност

Една от най-честите причини за отказ от банков кредит е недостатъчна кредитоспособност. Това прекратява още в зародиш плановете за заслужен растеж и финансова независимост. Компанията за небанково кредитиране Prospect Capital дава равен шанс и възможност за финансиране на бизнеса, без значение от предишен статут на кредитоспособност. Решението за кредитиране е на база на задължителна среща с нашите експерти. Срещата има за цел да запознае кредитната институция с текущото състояние на компанията, както и да помогне в кредитното становище . Така шансът за получаване на положителен отговор за отпускане на бизнес заем се увеличава, а с него и възможностите за развитие на бизнеса.

Влошена кредитна история

Влошената кредитна история е като етикет, който, веднъж залепен, преследва бизнеса дълго. Тя е отпечатък в историята, с която компанията не се гордее, но е трудно да изчисти. И обратното – добрата кредитна история е доказателство за ефективно управление на бизнеса. А когато става въпрос за кредитиране, финансовите институции са склонни да подкрепят вече работещи проекти. Експертите на Prospect Capital са по-либерални по отношение на влошената кредитна история на една компания. Фирмената политика следва правилото, че всеки бизнес има трудни периоди , но това не трябва да отнема шансовете за подобрение на кредитната история. Затова Prospect Capital подава ръка на бизнеса в трудните му моменти, дори при влошена предишна кредитна история и текущи кредитни и данъчни задължения.

Максимално улеснена процедура

И ако процедурата по кандидатстване и усвояване на банков кредит отнема от 4 седмици до няколко месеца, Prospect Capital се стреми да предложи максимално опростен модел на работа. С това безспорно предимство кредитната компания печели цели отраслови групи, за които бързината по отпускане на кредит е ключово за бизнеса. Клиентите на компанията получават индивидуално кредитно становище в рамките на 24 часа от подаване на индикация за интерес към кредитиране. Това им дава възможност да планират финансовите си постъпления с оптимална точност и пропорционално работи отлично в случай на спешна нужда от оборотни средства за бизнеса.

Различни варианти за обезпечаване

Широкият спектър от възможни алтернативни обезпечения на кредитирането са друг плюс в полето на Prospect Capital. Компанията се стреми да предостави максимална гъвкавост по отношение на възможните опции за обезпечаване на финансирането, сред които клиентът може да избере. Така като обезпечение се приемат бързо ликвидни недвижими имоти, залог на търговско предприятие, залог срещу патент, обратен лизинг, залог на активи и др.