Щастливи сме да обявим, че стартираме една дългоочаквана от клиентите на Проспект Капитал рубрика с полезни съвети при бизнес и ипотечно кредитиране за фирми в България.
Ръководният екип на Проспект Капитал притежава дългогодишен опит във финансовата сфера. В своя професионален път сме се сблъсквали с основните проблеми на клиентите при нелекия път на кредитиране от финансови институции. Поради което в поредица от статии ще споделим своя опит и съвети за своите клиенти при процеса на бизнес финансиране на фирми в България.

Кои са основните стъпки, които следва да се съблюдават?
Кои са подводните камъни, за които собствениците, предприемачите и ръководителите на проекти следва да внимават? Има ли неприемливи клаузи в договорите за кредит, при които не следва да се прави компромис? Как да изчисля дали разходите по финансирането са приемливи от гледна точка на очаквани приходи и ползи от осъществяване на проекта? Кой е най-подходящият погасителен план въз основа на спецификите на бизнеса, който управлявам?
Това са само част от въпросите, които вълнуват една не малка част от българския бизнес. На тези въпроси ще отговорим в поредица от статии. Ще се опитаме да фокусираме вниманието върху всички основни и съществени елементи при кредитирането в зависимост от етапа на кредитния процес за фирмата - кредитоискател.

В настоящата първа статия ще разгледаме етапа на подготовка и проучване на финансовите възможности за българския малък и среден бизнес.
Живеем в динамичен свят с много източници на информация. Рекламните послания са навсякъде – оналйн, в дигитални и печатни издания. Дигитализацията и достъпните инструменти онлайн ни позволяват да проучим съществуващите финансови институции предварително, без нарочна среща с представител на финансова институция. Но как да вземем решение за най-подходящия източник на финансиране?
Основната информация, която ни е необходима при етап проучване и подготовка, е от една страна:
  • Какви са основните изисквания на отделните финансови институции. Различните кредитни компании изискват разнообразна предварителна документация и/или информация– напр. брой години история на фирмата, кандидатстваща за финансиране, минимални нива на финансови показатели за последната финансова година, видове приемливи обезпечения, задължителна ангажираност на собственика на фирмата солидарно и финансово при подписване на договора (основните ключови елементи при подписване на договор за кредит ще разгледаме при следващите статии) и други съответни специфики за всяка кредитна институция.
От друга страна е добре да се запознаете още с:
  • Какви са основните ценови параметри, които финансовата институция предлага: в този аспект от съществено значение е да се обърне внимание не само върху комуникираните лихвени нива, но също така и на всички приложими такси и неустойки/глоби, които биха се наложили при определени условия и непредвидени обстоятелства. Не винаги финансовите институции публикуват на корпоративния си уеб сайт пълната информация за всички такси, които клиентът следва да заплати. Често това става ясно едвапри етапа на подписване на договор. Преди последваща потенциална среща с представител/финансов консултант от финансовата институция, е добре да набележите основни въпросикоито засягат реалната цена на кредита.
На този етап от процеса по кредитиране имате възможността да филтрирате финансовите институции, на чиито изисквания не отговаряте или не покривате очакванията за клиент. Така ще спестите време в поредица от срещи с финансови консултанти и посредници, които целят осъществяване на кредитна сделка на всяка цена без съблюдаване на описаните съществени елементи
Важно е да знаете, че колкото повече сте подготвен и информиран за основните изисквания и параметри на дадена финансова институция, толкова повече ще оптимизирате процеса по избор и кандидатстване за навременно финансиране за своя бизнес или проект.
Проспект Капитал предоставя на вашето внимание цялата необходима информация за изисквания и ценови параметри както на своя уебсайт, така и на публикувания национален телефон 0700 40 711, на който финансов консултант ще отговори на всеки ваш въпрос коректно и навременно.