Какво означава една компания да е финансово независима? Да контролира стриктно приходите и разходите си и да намира баланса между тях. Да си задава постижими цели и да бюджетира разумно. Да може свободно да планира промяна или разрастване на бизнеса си. Да върви към успеха си безпрепятствено, без да се налага да се справя с бюрокрация и тромави процедури. Ето три ситуации, при които финансовата независимост е определяща за успеха на начинанието.

Неотложна сделка за ново оборудване

Често в живота ни на собственици на бизнес се появява възможност за сделка, която не бихме искали да изпуснем. Независимо от това дали става въпрос за техническо оборудване на производствено предприятие, или необходими машини за новия продукт, възможността да ги придобием на изгодна цена идва бързо и неочаквано, а от нас се очаква да реагираме бързо. Зависими сме от бюджетните граници, които сами сме си поставили и това ни кара да се чувстваме с вързани ръце. Знаем обаче, че новото попълнение във фирмения арсенал, ще ни предостави възможност да преминем границите на вече планираните неща и да се качим на друго по-високо ниво. Имамe нужда от приятелска помощ, с която да покрием належащите финансови нужди. На помощ се притичва небанковото бизнес финансиране, свободно от тежки процедури и бюрокрация. Благодарение на него, в бързи срокове може да закупите на лизинг ново или употребявано оборудване на стойност над 50 000 лв. с фиксирана лихва за целия период на финансиране, при това без ограничение на остатъчен срок на експлоатация на употребявани машини и съоръжения. Ако пък междувременно очаквате грант за покриване на разходите по новото оборудване, ефикасни продукти като мостово бизнес финансиране, могат да ви осигурят възможност да получите мечтания актив сега и да ви върнат усещането за финансова независимост, което вече сте успели да постигнете в бизнеса си.

Спешно разширяване на бизнеса и екипа

Един от неоспоримите факти на трудовия пазар в наши дни е недостигът на подходящи офис пространства и качествена работна ръка. Компаниите се надпреварват за малобройните таланти и прилагат конкуретни методи за задържането им. Фактът, че успех без подходящите хора е невъзможен, става все по-реален в съвременни условия. Затова, при намерение за разширяване на бизнеса, зааедно с обичайните неща, свързани с ново по-голямо офис пространство и разширяване на мрежата от клиенти, на бизнес мениджърите им се налага да помислят и за повишаването на размера и ефективността на екипа. Всички тези нови разходи идват накуп и понякога неочаквано и за да покрием очакванията поне в началото на новото приключение, се налага отново да потърсим финансова подкрепа. Хубавото е, че разполагаме с невижимо имущество, което бихме могли да ипотекираме в подобни случаи, а в небанковото бизнес финансиране съществуват възможности за покриване до 70% от стойността на предлаганото обезпечение, фиксирана годишна лихва и анюитетно изплащане на лихва и главница, което ще налее свежи средства в сметката ви и ще ви позволи да действате с размах. Така ще осъществите плановете си, запазвайки пълна финансова независимост.

Сливане и придобиване на компании

Сценарий, при който една компания купува друга или две компании създават заедно ново дружество, е нещо съвсем нормално и се случва всеки ден в света на бизнеса. Нуждата да обединиш сили с партньор, за да продължиш да следваш нови хоризонти , е съвсем нормална, както и желанието да се разрастнеш, закупувайки по-малка, но успешна компания. За малките, но успешни компании, обаче често се борят няколко кандидати наведнъж, и за да реализираме плановете си, се налага да действаме бързо. Бюрокрацията и безкрайните процедури по отпускане на финансиране от традиционни партньори само ще забавят процеса. При небанковото бизнес финансиране нещата стават бързо и прозрачно – при наличие на подходящ за обезпечение недвижим имот например, предоставянето на финансиране може да се осъществи в рамките на 48 часа, а сумите за които може да кандидатстваме са над 100 000 лв. И тук, знанието, че може да реагираме адекватно, за да се възползваме от добрите възможности около нас, ни кара да се чувстваме финансово независими и да действаме смело и с размах. А както гласи старата латинска сентенция, съдбата (и успехът) обичат смелите!