Като собственик на бизнес, със сигурност вече сте придобили навици да вземате бизнес кредити с цел допълнителен оборотен капитал, за да можете да завършите активните си проекти. Ако вашият бизнес предполага получаване на плащания за свършена работа на определени интервали и конкретни вноски, това вероятно е проблем, с който трябва да се борите редовно.

Какво представлява мостовото финансиране?

Възможно е да сте получили бизнес кредит за оборотни средства и дори да не сте осъзнали, че можете да използвате тези пари като мостово финансиране. Мостовото финансиране е вид бизнес кредит, които можете да използвате, за да преодолеете разликата между заплащането в началото и края на един проект. Много собственици на фирми, предимно в сектора на строителството или услугите, получават своите плащания на вноски за конкретно свършена работа, така че те се възползват от подобен тип мостово финансиране, за да гарантират, че имат пари между плащанията в един активен проект.

Мостово финансиране

Мостовият кредит най-често се използва при закупуване на един имот преди продажбата на друг имот. Този вид финансов инструмент ви позволява да закупите имот, без да се налага да продавате друга собственост. Мостовото финансиране е най-силно изразено при инвеститори работещи в сферата на недвижимите имоти или кредитоползватели, които търсят незабавен, краткосрочен вариант за финансиране.

При инвеститорите в недвижимо имущество мостовото финансиране е основна стратегия за финансиране на бизнеса, особено при топ сделки, към които има голям пазарен интерес.

При частните лица мостовият кредит най-често се използва за закупуване на ново основно жилище, преди продажбата на настоящия дом. Към подобен тип финансиране се насочват предимно потребители, които не могат да получат традиционно финансиране.

Скорост и цена на мостовия кредит

Мостовите заеми са краткосрочни и целта им е да осигурят бързо финансиране за определен период от време. Те са специални кредитни продукти, така че насоките им се различават значително и не трябва да се бъркат с търговски заем, който се използва за по-големи проекти като хотели или жилищни сгради. Мостовото финансиране се счита за междинно финансиране, така че винаги има кратки срокове, най-често в рамките на няколко седмици до година.

Мостовите заеми се считат за специален вид финансиране, така че те не се предлагат от всяка банка или кредитор.

Начини за използване на мостовото финансиране.

Има много начини да използвате мостово финансиране:

 • Инвентаризация
  Използването на мостово финансиране за инвентаризация би гарантирало завършването на всеки проект.

 • ТРЗ
  Ако не можете да платите на служителите си, те могат да спрат да идват на работа! Дори ако бизнесът ви предполага получаване на плащания на вноски, това не означава, че можете да плащате на служителите си по този начин.

 • Оборудване
  Без надеждно оборудване, няма да можете да завършите проектите и дори е възможно да ги изгубите напълно. Това е мястото, където мостовият кредит е най-полезен. Този тип бизнес финансиране ще ви позволи да поправите или актуализирате оборудването си, ако е необходимо.

 • Ангажимент по няколко проекта паралелно
  Мостовото финансиране ще ви даде възможност да наемете допълнително служители и да създадете нови работни места. Ако преди това сте успели да финансирате конкретен проект, чрез мостов бизнес кредит ще имате възможността да плащате разходите, необходими за откриването на няколко нови работни места наведнъж и по този начин да да имате възможността да управлявате повече на брой, по-големи и по-дългосрочни проекти и така стъпка по стъпка да разширите бизнес хоризонта си.