Когато се намирате в ситуация, в която ви се налага да вземете решение за най-подходящия заем за вашия бизнес, срокът на бизнес кредита може да бъде най-важният фактор при избора на решение. Това е така, защото във всеки вид финансиране времето е ключово.

Например, ако сте привлекли инвеститори, но те ще ви осигурят пари едва след две години, може да ви е необходим краткосрочен заем, за да преодолеете трудния период. Ако това е така, може да се фокусирате върху опцията да получите мостово финансиране, което ще изплатите след две години, когато очаквате инвестиционния кредит.

В този случай, ако имате заем, ще получите средствата, от които имате нужда, докато не разполагате с парите на инвеститорите си. Ако срокът на заемът ви е бил за още една година, след като са влезли парите на инвеститора ви, ще се наложи да плащате лихва на парите, от които не се нуждаете.

Този пример е прост, но илюстрира значението на избора на подходящ срок на заема. Въпреки това, ще трябва да отделите повече от времето си, за да определите дали краткосрочният бизнес заем е подходящ за вас.

За да ви помогнем при вземането на решение, ще прегледаме всичко останало, което трябва да знаете, за да определите дали краткосрочен бизнес заем е подходящ за вашата компания.

Помислете от колко пари реално се нуждаете.

Като цяло, при краткосрочните заеми балансът ще бъде по-малък, отколкото при дългосрочните заеми. Това е така, защото има по-малко време, през което кредитополучателят може да върне заема. Следователно, тъй като има по-малко време, плащанията по кредита са по-високи. За да се балансира това разминаване и да се направят краткосрочните бизнес кредити по-атрактивни, заемодателите обикновено предлагат краткосрочни заеми с по-малки суми.

Дори и условията на краткосрочния кредит, който сте договорили да са много добри, но ако той не осигури необходимите ви средства, за да развиете бизнеса си, то вземането на конкретния кредит се обезсмисля. Ето защо е важно да имате ясно число в съзнанието си, когато решите за вземете бизнес кредит.

Решете за какво точно ще използвате конкретното финансиране.

Вашият кредитор вероятно ще ви попита за какво смятате да използвате желания от вас кредит, но е важно също да знаете отговора на този въпрос за себе си. В зависимост от това, за какво са ви средствата, може да се нуждаете и от различен размер или срок на кредита.

Например, ако ползвате краткосрочен заем, за да покриете текущи разходи, които могат или не могат да изчезнат през следващите шест месеца, може да искате да намерите заем, който има благоприятни условия за предсрочно погасяване. По този начин, ако разполагате със средствата, можете да изплатите активния си кредит по-рано, без да плащате допълнителни разходи след това.

Приходи от продажби.

Трябва да разгледате всичките си текущи финансови данни, когато вземате решение за бизнес заем, но вашите продажби могат да бъдат ключови за цената на кредита ви. Кредиторите ще оценят състоянието на вашия бизнес отчасти и въз основа на продажбите, които генерирате. Ако имате ниски продажби, ще бъдете разгледани като по-рисков кредитополучател и това ще се отрази в начисляването на лихви или такси, които да компенсират този риск.

При условията на намалени продажби изборът за параметрите на един краткосрочен заем могат да не са най-атрактивни за вас. В този случай може да има смисъл да изчакате, докато продажбите се повишат или продължите с дългосрочен заем в търсене на по-благоприятна сделка. Също така трябва да обмислите цикличния характер на продажбите си, тъй като това може да повлияе на способността ви да извършвате плащанията си по кредита навреме. В крайна сметка ще трябва да решите дали даден заем има смисъл за бизнеса ви въз основа на това дали можете да си позволите месечните плащания.

В заключение си струва си да се отбележи, че под краткосрочен бизнес кредит се има предивид срок на отпуснатия бизнес заем по-малък от една година, но често ще попаднете и на краткосрочни бизнес кредити, вариращи от няколко месеца до три години.

Въпреки това, независимо от срока, който предпочитате, отделете си време, за да оцените голямата картина на конкретната ситуация при вас, преди да вземете решение за заем от всякакъв вид. Помислете за всички разходи по кредита, за колко време ще се ангажирате и за евентуални бъдещи проблеми, които може да имате при връщането на заема.

Освен това помислите сериозно върху темата, за какво ще се използват тези пари. Разходите, които поемате сега под формата на краткосрочен бизнес кредит, трябва да са по-малки, в сравнение с връщането, което ще направите, като използвате приходите от заема.

Когато си отговорили на тези въпроси, ще бъдете абсолютно наясно, дали краткосрочният бизнес заем е подходящ за вас.