Навлизането на небанковите финансови институции в последните години при пазара на финансови услуги успя да разчупи традиционния му консерватизъм. Доскоро небанковото финансиране се свързваше основно с краткосрични заеми за физически лица. Пазарно проучване показва, че небанковото кредитиране има потенциал и в сферата на бизнеса у нас. Една от честите пречки пред средните и големи компании да се развиват и да растат е липсата на достатъчно оборотни средства. Това обрича на провал редица сделки още в начален етап.

Възможност за развитие на тази пазарна ниша виждат финансовите експерти Мирослав Каменов и Милена Александрова. Заедно двамата събират най-добрите практики от кредитирането при небанкови и банкови финансови институции и го адаптират през призмата на бизнеса в новия проект Prospect Capital. Prospect Capital предлага бизнес кредитиране от 100 хил. лв. до 1 млн. лв., специално за средни и големи компании. Предимствата на компанията са в индивидуалния и гъвкав подход към клиента. В основата е бързината на процедурата по кандидатстване и одобрение, с което основателите се гордят. Това нарежда Prospect Capital сред предпочитаните партньори на бизнеса.

Бързи финансови решения

В центъра на модела за бизнес кредитиране е поставен клиентът и персоналните му изисквания към финансовата институция. Процедурите по кандидатстване са максимално опростени за постигане на оптимално удобство. Компанията се гордее с гъвкавия си подход и визия за успех. „Стараем се да влезем в обувките на клиента и да решим финансовия проблем в най-кратки срокове.“, споделя Мирослав Каменов, Изпълнителен Директор на компанията. Основно за компанията е да помогне за решаването на финансовите проблеми на клиентите си за оптимално кратки срокове. Поради това, при запитване за бизнес кредитиране, клиентът получава първоначално становище до 24 часа след подаване на основна фирмена информация. Финансовите експери на компанията вярват, че именно бързото и качеството обслужване са в основата на резултатните кредитни сделки. През следващите години прогнозите са най-често от услугите на компанията да се ползват бизнеси в сферата на земеделието, строителството, услугите както и IT секторът. В тези браншове традиционно се очаква ръст на търсенето и предлагането и естествено повишаване на нуждата от финансиране.

Доверен партньор

Опитът на небанковите финансови институции е все още в началото що се отнася до бизнес кредитиране. Това помага на Prospect Capital да изгради свой модел на работа, взаимстван от най-добрите практики от сектора, за да предложи конкуретна услуга, достъпна за по-широк кръг от компании. Зад гърба си Prospect Capital има солидния пример на MFG (Management Financial Group) – лидер в небанковите финансови среди. Групата е добре позната с успешни и наложени компании в пазарната ниша от финансови услуги и това дава увереност на Prospect Capital да прави смели крачки в света на бизнес кредитирането. „За нас доверието на клиента е ключово и не приемаме компромисни решения в тази посока. Отговорни сме и знаем, че то се печели трудно и единствено прозрачността във всяко наше действие ще ни помогне да спечелим и задържим клиентите си.“, споделя Милена Александрова – Оперативен директор на компанията. Новаторството среща опита, за да създадат един иновативен бизнес модел да кредитиране с гарантиран успех.