Липсата на наличен оборотен капитал е основен проблем в редица компании. Това се дължи на честия дисбаланс на средствата, с които оперира бизнесът, и пряко рефлектира върху представянето му. В компаниите с амбиция за разрастване и завладяване на нови пазарни ниши оборотните средства са ключови за гладкото изпълнение на редица вътрешни процеси.

Най-често бизнесът залага на добро планиране на разходите в борбата за достатъчно оборотни средства. Разходите обаче не търпят отлагане и понякога се налагат допълнителни извънредни харчове, които тежат на бюджета. Друг основен проблем е разплащането между компаниите. Закъсняването на преводи по издадени фактури, отложено плащане, забавя процеса по разплащане по цялата верига. Компаниите използват различни прийоми за справяне с междуфирмената задлъжнялост, като стимули за навременно събиране на постъпленията. Този метод работи с много условности и с това проблемът с липсата на достатъчно оборотни средства остава нерешен.

Докато много компании мислят за това как да подсигурят добри условия за работа, други устремено вървят към върха. С напредъка на технологиите ставаме свидетели на динамични промени в областта на финансовите услуги. Банките се опитват да разчупят традиционния си консерватизъм, но не успяват да отговорят с достатъчна гъвкавост на клиентските нужди поради необходимо спазване на определени регулации. В същото време небанковите финансови институции стават все по-предпочитан партньор за бизнеса. Предимството им е в бързината и клиентски ориентирания подход, особено когато става въпрос за кредитиране. Също така времето за издаване на становище е кратко. Финансовите услуги навлизат в нова фаза от развитието си и следват линията на търсене. Небанковите финансови интитуции, като Prospect Capital, отговарят на търсенето в една конкретна ниша – кредитиране на средни и големи компании. Предимството на компанията е в съкратените процедури за кандидатстване от необходимия от повече от месец за банките до скоростните 2 седмици. Финансовата институция най-много се гордее с гъвкавия си подход на работа, който следва персоналните изисквания на клиента. На първия етап от кандидатстването за бизнес кредит експертите на Prospect Capital се запознават с нуждите на клиента и в рамките на до 24 часа предоставят първоначално кредитно становище с отговор за одобрение. Целият процес по финансирането отнема до 2 седмици, без тежки процедури и излишна бюрокрация.

Компанията има за цел да подпомага средни и големи компании по пътя им напред. Бизнес кредитирането започва от 100 хил. лв. и достига до 1 млн. лв. Осигуряването на бърз бизнес заем помага на компаниите да направят „голямата крачка“ към по-мащабен бизнес проект. А за това освен сериозна работа и много хъс, се изисква и стабилен партньор, какъвто бизнесът може да намери в Prospect Capital.