С промяна към успех
Няколко популярни световни компании ни доказват, че макар и с не лесен старт, бизнесът в един момент може да достигне огромни височини. Пример за това е канадската компания Cirque du Soleil, която започва пътя си към успеха буквално от улицата. Създателят й Ги Лалиберте бил уличен артист, който свирел на акордеон, а понякога гълтъл и огън. Импровизираната му трупа получава финансиране не откъде да е, а от магнатите на Лас Вегас, което превръща начинанието му в световен бизнес, а него в предприемач, професионален покер играч и дори... в космонавт.
Подобна е и ситуацията и с Опра Унфри, чийто житейски път започва в бедно американско семейство в Мисисипи, след което тя успява да изкачи стъпка по стъпка всички възможни етажи на американската медийна индустрия, достигайки до абсолютния връх.
А какво да кажем за Джей Кей Роулинг, която написва първия драфт от поредицата за Хари Потър, отреждайки си по този начин място в списъка от милиардери на Forbes?
Или пък за Хауърд Шулц, който трансформира малкото кафене в Сиатъл в предпочитана международна верига - Starbucks?
Или пък за Ингвар Кампрад, който превръща увлечението си по „домашните потреби“ в грандиозния бизнес IKEA, осигурил му 50 години по-късно място в Топ 10 на световните милиардери, няколко места след Уорън Бъфет и Бил Гейтс.
Всички те се присъединяват към групата от хора, превърнали малките си идеи в големи успехи, избирайки някъде по пътя да направят радикална промяна.

Независимо от това в какъв етап на развитие е бизнесът ви, път нагоре и поле за развитие винаги има. Понякога единствената пречка за реализирането на добрите идеи, е липсата на средства. Това не би трябвало да спира желанието за промяна и нови успехи, тъй като възможностите за финансиране пред нас са много и най-разнобразни. Ето и четири от тях, част от портфолиото на Prospect Capital.

Многоцелеви ипотечен кредит
Независимо от това в каква посока поема бизнесът ви, вероятността да ви се наложи бърза нужда от оборотни средства нараства. Prospect Capital e на разположение към физически и юридически лица с неочаквана финансова нужда срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Получавате бързо предварително кредитно становище за суми над 50 000 лв., с анюитетно изплащане на лихва и главница и без ограничение на максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение. Срокът на кредита е до 36 месеца, с фиксирана годишна лихва за целия период стартираща от лихвено годишно ниво от 12%, определено след анализ на кредитния риск. Предлаганото финансиране е до 70% от стойността на обезпечението, като собственикът на последното може да бъде и лице, различно от кредитоискателя.

„Ипотека – сконто“ - с възможност за отстъпка от лихвата
При поява на подходящ инструмент за осъществяване на промяната, към която се стремите, но регистрирате недостиг на средства, може да се възползвате от специалния продукт на Prospect Capital „Ипотека – сконто“ - финансови средства за бизнес цели срещу предоставяне на обезпечение - недвижим имот - жилищен, промишлен, търговски и др. Предоставените суми са над 100 000 лв. за срок от 36 месеца, анюитетно изплащане на лихва и главница и възможност за отстъпка в лихвата в края на периода при изпълнение на предварително договорени условия с клиента. Предлаганото финансиране е до 50% от стойността на обезпечението.


Мостово бизнес финансиране
Когато имате нужда от бързи и краткосрочни оборотни средства, за да преминете на следващото ниво в бизнеса си, мостовото финансиране е удобен краткосрочен финансов инструмент за гарантиране на прогреса. Сред източниците на бизнес кредитиране, компаниите могат да разчитат на Prospect Capital с предлагано финансова подкрепа над 50 000 лв., възможност за гратисен период по плащане на главница, фиксирана лихва за целия период на финансиране, широк спектър от приемливи обезпечения и без такса за предсрочно погасяване. Срок на продукта: до 12 месеца.

Лизинг и обратен лизинг
Какъвто и да е типът на бизнеса, с който се занимавате, е възможно промяната в посоката му и преминаването му на по-високо ниво да изисква закупуване на оборудване (машини, съоръжения, техника или софтуер), които да обезпечат разширяването на мощностите ви. Продуктът на Prospect Capital, осигуряващ възможност за лизинг на ново и/или употребявано производствено оборудване, е точно за такива случаи. Сумите отново надвишават 50 000 лв, срокът на продукта е до 36 месеца, с фиксирана лихва за целия период на финансиране.

Prospect Capital e надежден партньор при нужда от бързо кредитиране. Стандартната процедура от заявен първоначален интерес от страна на клиента до отпускане на одобрената сума на финансиране отнема средно до 3 седмици. Тази забележителна експедитивност на услугата позиционира компанията сред предпочитаните финансови партньори на физически и юридически лица в България.