При бизнеси с амбициозни планове за развитие в пазарната си ниша, разширяване на пазарния си дял или портфолио от дейности, наличието на свежи оборотни средства се оказва в основата на успеха. Понякога, за да постигнем целите си, се налага да ползваме външно финансиране. Ето и три ситуации, при които това се оказва обичайна и изключително успешна финансова стратегия.

Разширяване на основната дейност

В живота на всеки бизнес лидер идва момент, в който му предстои да вземе важно решение. Бизнесът му вече се е разрастнал до такава степен, че са необходими нови средства за покриване на текущите разходи – предстои разширяване на складовата база, закупуване на ново оборудване и машини, както и разрастване на основната дейност на бизнеса, включване при нови пазари и увеличаване на клиентска база. Ако се занимавате с озеленяване например и клиентите ви вече не са единствено физически лица – собственици на имоти, а ви предстои участие в обществени проекти, които включват поддръжка на обществени пространства, сгради, предприятия и дори цели квартали, то е време да помислите за по-сериозни инвестиции в оборудване, което ще ви позволи да изпълните по-ефективно и качествено тези проекти, а от там да подсигурите разширяването на бизнеса си. Понякога поръчките са по-бързи и по-спешни от наличните средства за изпълнението им, а стандартно плащането предстои едва след приключването на проекта, дори доста често и месеци след това. Затова се налага да потърсите мостово финансиране, с чиято помощ да осъществите проекта и да подсигурите бъдещето на бизнеса си.

Промяна в посоката на бизнеса

Понякога се налага да променим посоката на основната ни бизнес дейност. По-често промяната е съпътстваща – ако сте земеделски производител, а основната ви дейност е производство на фураж за животни, е много вероятно професионалният ви път да ви сблъска и с възможности за промяна на посоката на бизнеса към животновъдство например. Това би означавало почти изцяло да обновите ресурсите си, като оборудване на наличната база, наемане на специалисти в конкретната сфера в екипа, обучение и преквалификация на настоящи служители, закупуване на животни, изграждане на ферма. Ще се наложи да сте гъвкави по отношение на наличните средства и да прибегнете до нови такива, под формата на външно финансиране. В края на проекта, разбира се, ако сте подредили правилно приоритетите си, не само че ще успеете да върнете кредита, но и ще сте направили успешен завой по пътя на бизнеса си, като в същото време сте успели и да се разрастнете.

Строителство на нов обект

Най-честа нужда от бързи оборотни средства се наблюдава в строителството. Получили сте право за строеж, но все още не сте продали всички свободни апартаменти в бъдещата сграда. Убедени сте, че няма да имате проблеми в тази посока, тъй като строежът е в търсен район, а интересът към закупуване на нови жилища навсякъде наоколо поддържа висок рейтинг и тази тенденция ще се запази в следващите месеци. Сигурни сте, че няма да имате проблеми да възвърнете инвестицията и то със съществен марж на печалбата и предприемате смело първа копка. Само че наличните средства за изпълнение на проекта изведнъж се оказват крайно недостатъчни. Същото важи и ако ви предстои довършване на вече стартирал обект – някъде по пътя се е появила остра нужда от нови средства, а вие сте се ангажирали с крайни срокове към вече закупилите апартаменти в бъдещата сграда собственици. И тук на помощ се притичва външното финансиране – вашият спасителен пояс в труден момент. Партньорът на вашия бизнес в пътя към постигане на крайната цел.

На кого да се доверим

Съществуването на небанкови финансови институции в кредитирането на корпоративни клиенти увеличава конкурентността, а оттам и различните, удобни и гъвкави възможности за представителите на бизнеса. Prospect Capital предлага бизнес кредитиране от 50 хил. лв. до 1 млн. лв. и предоставя бързи и улеснени процедури по кандидатстване – без сложни формуляри и документация, без бюрокрация, индивидуален погасителен план и одобрение до 48 часа след първоначално предоставена информация. Компанията предлага стабилна опора за бизнеса в най-трудните и ключови етапи от развитието му.