Със сигурност си спомняте години или най-малкото сте преживели или чували подобни истории от близки и познати, в които простичко се описват житейски ситуации като тази.

Решавате, че имате нужда от финансиране, за да започнете или да развиете току-що стартирания от вас бизнес. Качвате се на колата и за няколко минути сте в позната ви до болка банка. Да, същата тази банка, в която баба ви е направила първия ви спестовен влог. Там разбира се познавате банкера лично, израснали сте с него и сте били съученици в гимназията. Тази лична връзка ви е помогнала да направите крачка напред и детското ви приятелство е прераснало в зрели финансови отношения и успешен старт в пазарната икономика.

Към днешна дата в 2018 година ситуацията изглежда различно.

Годината е 2008 и финансовата криза нанесе тежък удар на малкия бизнес. В световен мащаб бизнес кредитирането на малки и средни предприятия е намаляло с 20% след рецесията.

Ако сте планувате да стартирате нов бизнес или сте собственик на малък такъв, вероятно сте до болка запознати с обичайната практика на банките по отношение на финансирането на стартиращи и малки фирми. Шансът да получите НЕ е около 80% и това е факт.

Защо кредитирането на малките предприятия намалява?

След рецесията през 2008 година банките бяха подложени на завишена регулация и тази мярка ги принуди да бъдат изключително предпазливи по отношение на управлението на риска при отпускането на кредити. По традиция стартиращите компании и малкият бизнес винаги са съпътствани с етиката „по-рискови“.

Исторически фокусът на банковите институции винаги е бил върху по-дългосрочно, по-ниско рисково и в по-големи размери кредитиране. За тях по-малките заеми биха генерирали и по-малки печалби. Практика е стартиращите компании и малките предприятия да търсят по-малки бизнес кредити, което не отговаря на очакванията и бизнес моделите на банките за печелившо кредитиране с разумен риск.

Липсата на обезпечение е друг съществен фактор, който влияе върху решението на банките за бъдещо финансиране. Повечето банки обикновено изискват обезпечение при отпускането на заем. Сумата, за която биха ви отпуснали конкретен кредит често зависи от стойността на обезпечението. В много случай обезпечението превишава неколкократно стойността на отпуснатия заем. Този момент от комуникацията с финансиращата институция се превръща в голямо предизвикателство за малките предприятия, които не винаги разполагат с активи, който да послужат като обезпечение.

Липсата на кредитна история или наличието на лоша такава със сигурност ще повлия негативно на оценката ви за кредитоспособност. Ако имате необслужен кредит или нямате никаква кредитна история вероятността да платите такса за разглеждане на молбата ви за кредит и бързо да бъдете отхвърлени е много голяма. Повечето от стартиращите и малки компании обикновено са твърде млади и нови, за да изградят благоприятна кредитна история, което допълнително ограничава шансовете им да получат желаното финансиране.

В този случай заключението е доста кратко.
Банките са изключително креативни, когато трябва да се аргументират при казването на „НЕ“ за финансиране на проект извън техните правила.

При така изложените факти е абсолютно логично банките да намалят или да ограничат бизнес финансирането към малкия бизнес. Все пак тези финансови институции съществуват, за да генерират печалба от дейността си. Но от друга страна нещата изглеждат доста разочароващо за собствениците на малки бизнеси, въпреки утвърденото мнение във финансовия свят, че точно тези икономически субекти са гръбнака на всяка една икономика.

Разочарованието на собствениците на стартиращи и малки бизнеси от толкова често чуване на думата „НЕ“ като отговор повлия положително на пазара и даде възможност както на бизнеса, така и на предприемачеството да подходят по нов, нестандартен начин в търсенето и предлагането на конкретно решение за този сегмент от клиенти, които търсят бързо и гъвкаво финансиране. Новите предприемачи не очакват банките да бъдат единствената им алтернатива или препятствие, за да осъществят мечтите на живота си. Това предизвикателство доведе до появата на нови пазарни ниши и източници на финансиране извън традиционното банкиране, което се оказа по-достъпно за собствениците на малки фирми.

В отговор на появилата се нужда и ограничението в конюнктурата на пазара се появи „алтернативното” кредитиране. То има много лица и форми и може да бъде припознато под различни абревиатури и онлайн платформи. В резултат на това за сега кредитната индустрия в небанковия сектор процъфтява. Новите небанкови финансови институции влизат доста агресивно на пазара с ясната визия, че предоставят работещи решения за конкретни проблеми на малкия и стартиращ бизнес като краткосрочни бизнес кредити и мостово финансиране макар и на по-висока цена.

Алтернативното небанково кредитиране дава надежда за решаване на ключови предизвикателства на всеки стартиращ и развиващ се бизнес. Тези нови „ангели“ в бизнеса се фокусират изцяло в решаването и обслужване на този сегмент от пазара. Компаниите предлагащи алтернативно бизнес кредитиране инвестират в нови технологии и автоматизации с ясната цел да управляват риска по-разумно и успешно, да спестят усилия и време на клиентите си и да предоставят достъпно и гъвкаво бизнес финансиране на конкурентна цена.

Ако сте търсили бизнес кредитиране и сте минали вече по този път, споделете вашата история с нас в коментарите.

При нужда от помощ при вземането на бизнес кредит, възползвайте се от нашата безплатна консултация по темата.