• Видове кредити
  27 Март, 2019
  При бизнеси с амбициозни планове за развитие в пазарната си ниша, разширяване на пазарния си дял или портфолио от дейности, наличието на свежи оборотни средства се оказва в основата на успеха.
 • Видове кредити
  09 Септември, 2018
  Оборотният капитал е движещата сила на бизнеса и оптималните нива на финансовите показатели, ефективността и ликвидността на компаниите са в пряка зависимост от оборотните средства, с които разполагат.
 • Видове кредити
  25 Август, 2018
  Липсата на наличен оборотен капитал е основен проблем в редица компании. Това се дължи на честия дисбаланс на средствата, с които оперира бизнесът, и пряко рефлектира върху представянето му.
 • Видове кредити
  24 Август, 2018
  При банковите институции се наблюдава отлив от клиенти в последните няколко години. Все повече хора предпочитат да използват услугите на по-либералните по отношение на отпускане на кредити небанкови финансови институции.
 • Видове кредити
  22 Август, 2018
  Навлизането на небанковите финансови институции в последните години при пазара на финансови услуги успя да разчупи традиционния му консерватизъм. Доскоро небанковото финансиране се свързваше основно с краткосрични заеми за физически лица.
 • Видове кредити
  29 Юли, 2018
  Със сигурност си спомняте години или най-малкото сте преживели или чували подобни истории от близки и познати, в които простичко се описват житейски ситуации като тази.