Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
Prospect Capital отпуска единствено обезпечени кредити над 50 000 лв. за юридически лица.
Prospect Capital разглежда всяка една заявка за финансиране индивидуално като кредитоспособността е един от критериите, които повлиява върху крайното кредитно становище. Клиентите с временни финансови затруднения не се отхвърлят изначално, като всяка заявка за кредит се разглежда индивидуално от кредитен консултант.
Възможно е да е бъде разгледана заявка за кредит и отпусната сума под 50 000 лв. по изключение при наличие на приемливо обезпечение.
При първоначално проведен разговор/среща финансов консултант от наша страна уточнява необходимите етапи в процеса, но документи биват изискани единствено след първоначално одобрение от Prospect Capital.

Проспект Капитал АД не отпуска кредити на физически лица.
Prospect Capital начислява единствено такса за усвояване на кредита.
В зависимост от разглеждания кредитен продукт максимално възможният срок варира от 12 месеца до 36 месеца, като са възможни и изключения.

След проведен разговор/среща с финансов консултант от Prospect Capital и предоставяне на изисканата необходима първоначална информация – кредитно становище се предоставя до 24 часа.

Prospect Capital разглежда индивидуално всяка една заявка за финансиране на юридически лица и оценява риска, от който зависи сумата за финансиране. Лихвено ниво, стартиращо от 1% месечно до 3% месечно, което ниво се определя конкретно и индивидуално след анализ на кредитния риск.
Няма ограничение за кредитиране относно градове извън столицата. След проведена първоначална консултация и при приета кредитна оферта, наш представител посещава местоположението на обезпечението и съответния град, където ще се осъществи кредитната сделка.