Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
Prospect Capital отпуска единствено обезпечени кредити над 50 000 лв. за физически и юридически лица.

Prospect Capital разглежда всяка една заявка за финансиране индивидуално като кредитоспособността е един от критериите, които повлиява върху крайното кредитно становище. Клиентите с временни финансови затруднения не се отхвърлят изначално, като всяка заявка за кредит се разглежда индивидуално от кредитен консултант.

Възможно е да е бъде разгледана заявка за кредит и отпусната сума под 50 000 лв. по изключение при наличие на приемливо обезпечение.

При първоначално проведен разговор/среща финансов консултант от наша страна уточнява необходимите етапи в процеса, но документи биват изискани единствено след първоначално одобрение от Prospect Capital.

Prospect Capital предлага ипотечни кредити за физически лица за индивидуални и бизнес нужди. Типичен пример може да намерите тук, а Тарифа за събирани такси тук
При решение за вземане на паричен заем, последващата комуникация и отношения между Проспект Капитал АД и потребителя следва да се извършват на български език. В случай на спор, клиентът има право да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите според приложимия Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). В случай на сключване на договор, клиентът няма право на отказ.
Prospect Capital начислява единствено такса за усвояване на финансиране при кредити, отпускани на юридически лица, или такса за разглеждане на Искане за склюване на договор за паричен заем при ипотечни кредити, отпускани за физически лица.

В зависимост от разглеждания кредитен продукт максимално възможният срок варира от 12 месеца до 36 месеца, като са възможни и изключения.

След проведен разговор/среща с финансов консултант от Prospect Capital и предоставяне на изисканата необходима първоначална информация – кредитно становище се предоставя до 24 часа.

Prospect Capital разглежда индивидуално всяка една заявка за финансиране на физически или юридически лица и оценява риска, от който зависи сумата за финансиране. Лихвено ниво, стартиращо от 1% месечно (12% годишно), определено конкретно и индивидуално след анализ на кредитния риск.

Няма ограничение за кредитиране относно градове извън столицата. След проведена първоначална консултация и при приета кредитна оферта, наш представител посещава местоположението на обезпечението и съответния град, където ще се осъществи кредитната сделка.