Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
Prospect Capital отпуска единствено бизнес обезпечени кредити и ипотечни кредити над 50 000 лв.

Prospect Capital разглежда всяка една заявка за финансиране индивидуално като кредитоспособността е един от критериите, които повлиява върху крайното кредитно становище. Клиентите с временни финансови затруднения не се отхвърлят изначално и биват включени в цялостния кредитен процес.

Възможно е да е бъде разгледана и отпусната сума под 50 000 лв. по изключение при наличие на приемливо обезпечение.

При първоначално проведен разговор/среща финансов консултант от наша страна уточнява необходимите етапи в процеса, но документи биват изискани единствено след първоначално одобрение от Prospect Capital.

Prospect Capital предлага ипотечни кредити за физически лица за индивидуални и бизнес нужди.

Prospect Capital начислява единствено такса за усвояване на финансиране при юридически лица или такса разглеждане на молба при физически лица.

В зависимост от разглеждания кредитен продукт максимално възможният срок варира от 12 месеца до 36 месеца, като са възможни и изключения.

След проведен разговор/среща с финансов консултант от Prospect Capital и предоставяне на изисканата необходима първоначална информация – кредитно становище се предоставя до 24 часа.

Prospect Capital разглежда индивидуално всяка една заявка за финансиране и оценява риска, от който зависи цената на финансиране. Лихвеното ниво стартира от 1% месечно (12% годишна лихва), определено конкретно и индивидуално след анализ на кредитния риск.
Няма ограничение за кредитиране относно градове извън столицата. След проведена първоначална консултация и при приета кредитна оферта, наш представител посещава местоположение на обезпечението и съответния град, където ще се осъществи кредитната сделка.