Тестова позиция

Кратко описание на длъжността Търсим високоефективен Мениджър Продажби, фокусиран върху постигане на цели за привличане на нови клиенти и ръст на приходите, като поддържаме нашата компания конкурентоспособна и иновативна. Вие ще бъдете отговорен за увеличаване на потенциала на продажбите на дружеството чрез изработване на планове за продажби, създаване на нови канали за продажба и представяне на съответните планове и резултати пред ръководство на Дружеството. Целта е да се постигне...

Мениджър продажби

Кратко описание на длъжността Търсим високоефективен Мениджър Продажби, фокусиран върху постигане на цели за привличане на нови клиенти и ръст на приходите, като поддържаме нашата компания конкурентоспособна и иновативна. Вие ще бъдете отговорен за увеличаване на потенциала на продажбите на дружеството чрез изработване на планове за продажби, създаване на нови канали за продажба и представяне на съответните планове и резултати пред ръководство на Дружеството. Целта е да се постигне...