Проспект Капитал АД е лицензирана небанкова финансова институция, която има за цел да отпуска обезпечени бизнес кредити.
Целта на компанията е да предостави гъвкави, индивидуални краткосрочни финансови решения чрез бизнес кредити, основно за мостово финансиране на проекти по програми на ЕС, осигуряване на инвестиции и оборотен капитал за юридически лица и земеделски производители.
Проспект Капитал е част от финансовата група Мениджмънт Файненшъл Груп (МФГ).
МФГ е холдингова организация, която включва в своята структура водещи институции в областта на небанковите финансови услуги с повече от 14 години опит.
Целта на МФГ е да стане един от най-бързо развиващите се доставчици на финансови услуги в Централна и Източна Европа. Ние разработваме иновативни бизнес модели чрез стратегическо пазарно планиране, получено от над 14 години финансова експертиза на компаниите.
Някои от тях работят в повече от 300 офиса в страни, включително България, Украйна, Румъния, Полша и Македония и имат над 8000 служители и сътрудници.

Основни задължения за позиция
1. Участва във всички нива на бизнес цикъла на Дружеството при управлението на портфейла:
- отговаряне на запитвания на клиенти от всички канали на продажба;
- въвеждане и обработка на входяща информация от потенциални клиенти на Дружеството;
- събиране на необходимата финансова и друга информация и обработката й за представяне пред ръководството за целите на кредитно становище;
- осъществяване кредитен и финансов анализ на потенциални клиенти на Дружеството;
- координация при изготвяне на договор за кредит с необходимите страни;
- последващо обслужване на клиенти след отпускане на кредит;
2. Административно управлява разпределения му кредитен портфейл – изготвяне, актуализация, комуникация с клиенти при промяна на данни и проследяване на обезпеченост;
3. Участие при вземане на маркетингови, административни и други решения, свързани с клиентската удовлетвореност и развитие на Дружеството;
4. Изготвя, координира и управлява модели и метрики за прогнозно и текущо бюджетиране и репортинг на регулярна база;
5. Изготвя и управлява кредитния портфейл на Дружеството съгласно групови правила и процедури;
6. Изготвя и проследява основни ключови показатели (KPI) за управление качеството на разпределения му кредитния портфейл съгласно изискванията на Дружеството и утвърдените политики и процедури;
7. Изготвя регулярни отчети към ръководството и акционерите;
8. При необходимост координира и комуникира с групови звена;
9. Участва при изготвянето на презентационни материали за ръководството и акционерите;
10. Участва в дейностите по въвеждане на автоматизация и оптимизация в процесите на Дружеството, съгласно проекти на групово ниво;
11. Изпълнява и други текущи задачи, които са му възложени от прекия ръководител и са свързани с дейността му;
12. Участва активно в програмите за обучение, провеждани от Дружеството с цел постоянно надграждане на професионалните умения и компетенции.

Изисквания за позицията

 • Завършено висше образование в областта на Финанси;
 • Опит в банкова институция е предимство;
 • Умения при боравене с Excel са задължителни!
 • Способност и желание за организация на текущите ангажименти и постигане на резултати за Дружеството;
 • Базисни умения за словесна и писмена комуникация на английски език;
 • Положителни нагласи и поведение, адаптивност, работа в екип.

Предимства
 • Възможност за кариерно развитие в много динамична обстановка, насочена към международна експанзия;
 • Наличие на непрекъсната програма за обучение и развитие;
 • 24/7 достъп до платформа за електронно обучение;
 • Приятелска и непринудена работна среда;
 • Екип от хора с опит на високо ниво в областта и с международни признания;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за Мултиспорт карта на намалена цена;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Служебен мобилен телефон

Търсим кандидати, които обичат да работят с хора в бързо развиваща се среда.

Ако имате стремеж да успеете и да напреднете в кариерата си, нашата структура може да е подходяща за вас.
Съветваме ви да отделите няколко минути, за да изпратите автобиографията си като потенциална възможност за най-новия член на нашия професионален екип.
Ние сме работодател с равнопоставени възможности за работа за всички служители. Квалифицираните кандидати ще получат възнаграждение за работа без оглед на раса, цвят, религия, пол, сексуална ориентация, полово възприемане или идентичност, национален произход, възраст, семейно положение или състояние на увреждане.
Оценяваме и ви благодарим за вашата кандидатура.

Ще бъдат осъществени контакти само с кандидати след детайлен и първоначален избор.


ЛокацияСофия
СтатутСтаж
Дата12 Февруари 2020