Prospect Capital
Финансиране на промяната

Prospect Capital

Prospect Capital е небанкова финансова институция с основен предмет на дейност отпускане на бизнес и ипотечно кредитиране от 50 000 лв., достъпно за физически и юридически лица. Prospect Capital предлага бързи и гъвкави финансови решения, избягвайки тромавата бюрокрация и процедури по отпускане на кредит. Компанията предлага бизнес кредитиране за юридически лица, както и кредит срещу ипотека за физически лица. Лихвеното ниво стартира от 1% месечно (12% годишно), определено конкретно и индивидуално след анализ на кредитния риск.

Компанията има за цел да предоставя гъвкави, индивидуални финансови решения под формата на  отпускане на фирмени заеми, бизнес и ипотечни кредити, микрокредитиране, финансиране на проекти по програми на ЕС, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители.

Екипът на Prospect Capital вярва, че достъпът до финансиране трябва да бъде безпроблемен. Ангажираме се да Ви предоставим необходимото бизнес и ипотечно кредитиране бързо и лесно, като се стремим да добавим нова стойност към бизнеса Ви, за да се възползвате от появилите се пазарни възможности.

Нашата основна мисия е да подкрепим всяка една Ваша бизнес и лична идея и да насърчим предприемаческия Ви дух, като се стремим да бъдем възприети като част от Вашия успешен екип, за да Ви бъдем максимално полезни и да отговорим на очакванията Ви.

Prospect Capital е финансова институция по смисъла на чл. 3 а , ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции. Основната ни дейност е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. В този смисъл Проспект Капитал АД, ЕИК 205062449, със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, бул. Христо Ботев 28, ет. 3 е вписано в публичния регистър на Българска Народна Банка за небанкови финансови институции под регистрационен номер BGR00397 и заповед № БНБ-57153 от 21.05.2018г. Надзорен орган, осъществяващ контрол върху дейността на Проспект Капитал АД е Българска народна банка с адрес за кореспонденция гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1 (www.bnb.bg).

Мениджмънт

Мирослав Каменов

Мирослав Каменов

Изпълнителен директор

Милена Александрова

Милена Александрова

Оперативен директор

12

Партньори

Станимир Василев

Станимир Василев

Партньор

Неделчо Спасов

Неделчо Спасов

Партньор

Васил Терзиев

Васил Терзиев

Партньор

Стефан Гугушев

Стефан Гугушев

Партньор

3456

Management Financial Group

Мениджмънт Файненшъл Груп АД (MFG) е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Като част от холдинговата структура на Мениджмънт Файненшъл Груп АД (MFG) Проспект Капитал АД е логичното продължение на финансовите услуги на холдинга за ипотечни и бизнес кредити за физически и юридически лица в размер от 50 000 лв.
 
 • 450 Офиса
 • 7 700 Служители
 • 5 Държави
 • 14 Години
 • Мисия

  Стремежът ни да бъдем доверен партньор при нужда от бизнес или ипотечно кредитиране за физически и юридически лица води до политика на налагане на високи стандарти в качеството на обслужването и индивидуален подход към всеки наш клиент (доверител). Мисията ни е да предложим гъвкави услуги в сферата на кредитирането, придружени от коректно отношение, справедлива и открита ценова политика. Ние от Prospect Capital се стремим да отговорим на изискванията на нашите клиенти с безупречност и компетентност към нашите доверители, както и с висок морал и бизнес етика в отношенията с нашите колеги и партньори.
 • Ценности

  • Отговорно отношение
  • Високо качество на клиентско обслужване
  • Справедлива и открита ценова политика с лихвено ниво, стартиращо от 1% месечно (12% годишно), определено конкретно и индивидуално след анализ на кредитния риск
  • Гъвкав и прозрачен кредитен процес
  • Висок морал и конфиденциалност при разглеждане на клиентски запитвания
 • Визия

  Да бъдем предпочитан бизнес партньор, без да компроментираме високия си морал и да следваме принципите, заложени в основата на Prospect Capital, дори в условията на бърз растеж на компанията, са в основата на нашата визия за развитие. Вярваме, че това е вярната формула за успех и развитие.
 • Цели

  Целите, които следваме, са откритост и точност в бизнес отношенията, както и подкрепа за поддържане на финансова стабилност.