• Многоцелеви ипотечен кредит*

   Многоцелеви ипотечен кредит
   Финансова помощ за юридически лица срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Бързо предварително кредитно становище без ограничение на: максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение.
   • Срок на кредита: До 36 месеца
   • Сума: над 50 000 лв.
   • Фиксирана лихва за целия период
   • Анюитетно изплащане на лихва и главница
   • До 70% финансиране от стойността на предлагано обезпечение
   • Собственикът на обезпечение е възможно да бъде лице, различно от кредитоискател
   Финансова помощ за юридически лица срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Бързо предварително кредитно становище без ограничение на: максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение.
   • Срок на кредита: До 36 месеца
   • Сума: над 50 000 лв.
   • Фиксирана лихва за целия период
   • Анюитетно изплащане на лихва и главница
   • До 70% финансиране от стойността на предлагано обезпечение
   • Собственикът на обезпечение е възможно да бъде лице, различно от кредитоискател
   Кандидатствайте сега
  • Мостово бизнес финансиране*

   Мостово бизнес финансиране
   Когато имате нужда от бързи и краткосрочни оборотни средства, за да преминете на следващото ниво в бизнеса си. Кредитната линия е подходяща за обезпечение на сделки с очаквана бърза възвръщаемост.
   • Кредитна линия с възможност за гратисен период по главница и плащане само на лихва
   • Сума: над 50 000 лв.
   • Срок на продукта: до 12 месеца
   • Широк спектър от приемливи обезпечения
   • Фиксирана лихва за целия период на финансиране
   • Без такса предсрочно погасяване
   Когато имате нужда от бързи и краткосрочни оборотни средства, за да преминете на следващото ниво в бизнеса си. Кредитната линия е подходяща за обезпечение на сделки с очаквана бърза възвръщаемост.
   • Кредитна линия с възможност за гратисен период по главница и плащане само на лихва
   • Сума: над 50 000 лв.
   • Срок на продукта: до 12 месеца
   • Широк спектър от приемливи обезпечения
   • Фиксирана лихва за целия период на финансиране
   • Без такса предсрочно погасяване
   Кандидатствайте сега
  * Проспект Капитал АД си запазва правото независимо от условията, които са предварително посочени по продуктите, да договаря индивидуално различни от посочените условия.

  Жизнен цикъл на кредита

  • Кандидатстване
  • Първоначално кредитно становище до 24 часа
  • Финално разглеждане на документи
  • Осъществяване на кредитна сделка и усвояване на финансиране
  • Реализиране на проект

  Prospect Capital

  помага на компании и физически лица да
  просперират и да бъдат успешни

  Вземете кредит сега