Многоцелеви
ипотечен кредит Финансова помощ за юридически лица срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Бързо предварително кредитно становище без ограничение на: максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение.
 • Срок на кредита: До 36 месеца
 • Сума: над 50 000 лв.
 • Фиксирана лихва за целия период
 • Анюитетно изплащане на лихва и главница
 • До 70% финансиране от стойността на предлагано обезпечение
 • Собственикът на обезпечение е възможно да бъде лице, различно от кредитоискател
 • Многоцелеви ипотечен кредит*

  Многоцелеви ипотечен кредит
  Финансова помощ за юридически лица срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Бързо предварително кредитно становище без ограничение на: максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение.
  • Срок на кредита: До 36 месеца
  • Сума: над 50 000 лв.
  • Фиксирана лихва за целия период
  • Анюитетно изплащане на лихва и главница
  • До 70% финансиране от стойността на предлагано обезпечение
  • Собственикът на обезпечение е възможно да бъде лице, различно от кредитоискател
  Финансова помощ за юридически лица срещу ипотека на ликвиден имот без тежести. Бързо предварително кредитно становище без ограничение на: максималната възраст на кредитоискател и местоположение на предлагано обезпечение.
  • Срок на кредита: До 36 месеца
  • Сума: над 50 000 лв.
  • Фиксирана лихва за целия период
  • Анюитетно изплащане на лихва и главница
  • До 70% финансиране от стойността на предлагано обезпечение
  • Собственикът на обезпечение е възможно да бъде лице, различно от кредитоискател
  Кандидатствайте сега
 • Ипотека - сконто с възможност за отстъпка от лихвата*

  Ипотека - сконто с възможност за отстъпка от лихвата
  При нужда от бързо решение и финансови средства за бизнес цели срещу предоставяне на обезпечение на недвижим имот (жилищен, промишлен, търговски и др).
  • Срок на кредита: До 36 месеца
  • Сума: над 100 000 лв.
  • Анюитетно изплащане на лихва и главница
  • Възможност за отстъпки от лихвата в края на периода при изпълнение на предварително договорени условия от клиента
  • До 50% финансиране от стойността на предлаганото обезпечение
  При нужда от бързо решение и финансови средства за бизнес цели срещу предоставяне на обезпечение на недвижим имот (жилищен, промишлен, търговски и др).
  • Срок на кредита: До 36 месеца
  • Сума: над 100 000 лв.
  • Анюитетно изплащане на лихва и главница
  • Възможност за отстъпки от лихвата в края на периода при изпълнение на предварително договорени условия от клиента
  • До 50% финансиране от стойността на предлаганото обезпечение
  Кандидатствайте сега
 • Мостово бизнес финансиране*

  Мостово бизнес финансиране
  Когато имате нужда от бързи и краткосрочни оборотни средства, за да преминете на следващото ниво в бизнеса си. Кредитната линия е подходяща за обезпечение на сделки с очаквана бърза възвръщаемост.
  • Кредитна линия с възможност за гратисен период по главница и плащане само на лихва
  • Сума: над 50 000 лв.
  • Срок на продукта: до 12 месеца
  • Широк спектър от приемливи обезпечения
  • Фиксирана лихва за целия период на финансиране
  • Без такса предсрочно погасяване
  Когато имате нужда от бързи и краткосрочни оборотни средства, за да преминете на следващото ниво в бизнеса си. Кредитната линия е подходяща за обезпечение на сделки с очаквана бърза възвръщаемост.
  • Кредитна линия с възможност за гратисен период по главница и плащане само на лихва
  • Сума: над 50 000 лв.
  • Срок на продукта: до 12 месеца
  • Широк спектър от приемливи обезпечения
  • Фиксирана лихва за целия период на финансиране
  • Без такса предсрочно погасяване
  Кандидатствайте сега
 • Лизинг и обратен лизинг*

  Лизинг и обратен лизинг
  Разширете мощностите на бизнеса си с лизинг на ново и/или употребявано производствено оборудване (основно машини) и съоръжения.
  • Срок: До 36 месеца
  • Сума: над 50 000 лв.
  • Фиксирана лихва за целия период на финансиране
  • Без ограничение за остатъчен срок на експлоатация при употребявани машини
  Разширете мощностите на бизнеса си с лизинг на ново и/или употребявано производствено оборудване (основно машини) и съоръжения.
  • Срок: До 36 месеца
  • Сума: над 50 000 лв.
  • Фиксирана лихва за целия период на финансиране
  • Без ограничение за остатъчен срок на експлоатация при употребявани машини
  Кандидатствайте сега
* Проспект Капитал АД си запазва правото независимо от условията, които са предварително посочени по продуктите, да договаря индивидуално различни от посочените условия.

Жизнен цикъл на кредита

 • Кандидатстване
 • Първоначално кредитно становище до 24 часа
 • Финално разглеждане на документи
 • Осъществяване на кредитна сделка и усвояване на финансиране
 • Реализиране на проект

Prospect Capital

помага на компании и физически лица да
просперират и да бъдат успешни

Вземете кредит сега